Plastiková zima 2005

KPM Bratislava v spolupráci s Posádkovým klubom OS SR
Vás pozývajú na verejné súťažno-výstavné stretnutie

PLASTIKOVÁ ZIMA

konané dňa 3.12.2005
v priestoroch Posádkového klubu Ozbrojených síl SR Kollárovo nám. č.13 v Bratislave

Súťažné kategórie:

A – Lietadlá
A1
– Lietadlá menšie ako 1/72
A2 – Lietadlá 1/72 prúdové
A3 – Lietadlá 1/72 vrtuľové
A4 – Lietadlá 1/48 prúdové
A5 – Lietadlá 1/48 vrtuľové
A6 – Lietadlá väčšie ako 1/48
A7 – Vrtuľníky bez rozdielu mierky

B- Pozemná technika
B1
– Pozemná technika 1/72 pásová
B2 – Pozemná technika 1/48 + 1/35 pásová
B3 – Pozemná technika 1/72 kolesová
B4 – Pozemná technika 1/48 + 1/35 kolesová

C – Civilná technika
C1
– Autá a motorky bez rozdielu mierky

D – Figúrky a busty
D1
– Figúrky a busty do 90 mm
D2 – Figúrky a busty nad 90 mm

E – Diorámy
E1
– Diorámy menšie ako 1/48
E2– Diorámy 1/48 a väčšie

F- Lode
F1
– Lode bez rozdielu mierky

G- Ostatné
G1
– To, čo sa inde nevošlo

J – Juniori
J1
– Lietadlá a vrtuľníky
J2 – Pozemná technika
J3 – Ostatné

Špeciálne ceny
BAE Systems Trophy – pre najlepší model čohokoľvek z produkcie BAE Systems
Bratislavská „kosa“ – pre najlepší model v zimnej kamufláži
Ukoristený Cup – pre najlepší koristný model
Ceny MPM, CMK, Novinky MPM
* ďalšie ceny budú vyhlásené počas súťaže

Pravidlá a podmienky účasti:
Počet modelov od jedného súťažiaceho v ľubovoľnej kategórii nie je obmedzený
(v prípade umiestnenia sa viacerých modelov od jedného súťažiaceho
v jednej kategórii je ocenený len lepšie umiestnený model).
Hodnotenie bude vykonané spôsobom páči – nepáči komisiou rozhodcov,
tvorenou zástupcami usporiadateľských klubov a prizvanými hosťami.
V prípade, že kategória bude obsadená počtom modelov nižším než 6,
usporiadateľ si vyhradzuje právo na zlúčenie, prípadne zrušenie vypísanej kategórie.
Modely usporiadateľov hodnotené nebudú!

Súčasťou podujatia bude modelárska burza.

Časový harmonogram podujatia:
3.12.2005 (Sobota)
7:00 – 10:00 preberanie modelov
11:00 – oficiálne otvorenie výstavy
12:00 – 14:00 hodnotenie modelov
15:00 – 16:00 vyhodnotenie
16:00 – ukončenie súťaže

Vstupné a štartovné:
Vstup voľný
Štartovné: (bez ohľadu na počet prihlasovaných modelov)
Dospelí 30,-Sk
Juniori: zdarma

Partneri súťaže:
MAGNET PRESS
BAE SYSTEMS

Viac informácií na http://www.kpmbratislava.sk,
kontakt: sutaz@kpmbratislava.sk

Počet komentářů: 0