Aero A-102 v Španielsku?

Jeden zo španielskych webov venovaný občianskej vojne, tvrdí, že A-102 lietal v Španielsku!

Stavba stíhacieho lietadla konštruktéra Ing. Husníka bola zahájená v roku 1934 a v júli toho istého roku bol zalietaný prototyp. Konštruktér sa inspiroval koncepciou francúzskych stíhacích hornoplošníkov a spojil ju s tzv. Puławského „poľským krídlom“, firmy PZL. Stroj bol v čase svojho vzniku veľmi rýchly (434 km/hod), obratný a dobre stúpal. Bohužiaľ nemal, vtedy ešte nie celkom bežné, vztlakové klapky, ktoré by dokázali odstrániť jeho jediný, ale zato veľmi vážny dobový nedostatok, vysokú pristávaciu rýchlosť (až 140 km/h).


Prototyp v čase továrenských skúšok. Ako podklad slúžili všeobecne známe fotografie.

Prototyp bol v r. 1935 intenzívne skúšaný vo VTLÚ a najmenej dvakrát havaroval. V Leteckom ústave lietal v hliníkovom nátere na celej ploche a s označením „bledomodrá s9“. Vtedy s ním už čs. letectvo nepočítalo. Po poslednej ťažkej havárii bol s najväčšou, pravdepodobnosťou vrátený výrobcovi, ktorý stroj opravil. Tento stroj bol od 12. – 20.7.1937 vystavovaný na Celostátní letecké výstavě, čo možno považovať za snahu Aera o export. O ďalšom osude lietadla čs. pramene mlčia.


Prototyp z obdobia skúšok vo VTLÚ. V tejto podobe lietal až do poslednej havárie.

Bolo, alebo nebolo možné, aby tento stroj skončil v Španielsku? Pokúsim sa zhrnúť známe nepriame dôkazy na podporu teórie španielskej stopy.
1) 9.9.1937 zostrelil vynikajúci nemecký pilot – eso Oblt. Harro Harder, okrem jednej I-15, aj jeden Loire 46. Víťazstvo nad francúzskym strojom mu bolo právoplatne uznané. Harder teda zostrelil rýchly stíhací vzperový hornoplošník s eliptickým krídlom, hviezdicovým motorom, pevným podvozkom a odkrytým pilotným priestorom. Nepripomína tento popis nápadne A-102?
2) Na zostrele nemeckého pilota by nebolo nič divného, keby v septembri 1937 neboli všetky Loire 46 už rok preukázateľne mimo službu. Z dodaných 5 kusov (no 2 – 6) bol od 26.9.1936 jeden po havárii v Getafe neschopný letu (tan. Andrés García Lacalle). 16.10.1936 bol druhý zostrelený pri Mocejón, v oblasti Madridu (víťaz cap. García Morato). Tretí (no 6, N-093) zničili na konci októbra 1936 povstalecké Ju 52/3m pri bombardovaní letiska Getafe. Posledné dva stroje prevelili na menej exponovanú južnú frontu ku Malage, kde jeden bol zostrelený hneď v prvom boji a druhý havaroval za niekoľko dní. Havarované stroje sa neopravovali, ale poslúžili ako zdroj náhradných motorov pre republikánmi viac cenené D-372. Kde sa teda vzal po viac ako roku vojny zase jeden letuschopný Loire 46?
3) Španielsky vládny nákupcovia kupovali po Európe všetko, čo bolo k dispozícii a tento elegantný a rýchly stroj ich určite mohol zaujať. Do karát im určite hral aj fakt, že v roku 1937 o A-102 už nikto neprejavoval záujem. Pre Aerovku by to bolo veľmi lákavé zmenšenie finančných nákladov vývoja o cenu primerane predraženého stroja. A naviac, vo vtedajšom Československu mali republikáni už svoje kontakty.


Pravdepodobný bokorys „španielskeho“ stroja. Rekonštrukcia je mojou hypotézou podľa všeobecných zvyklostí platných v r. 1937 v letectve Španielskej republiky

Povedané rečou kriminalistu, máme tu motív, je tu možnosť a naviac, chýba alibi. Jednoduchou vylučovacou metódou porovnajúc popis lietadla zostreleného 9.9.1937 zistíme, že nezodpovedá žiadnemu z lietadiel používaných republikánmi v druhej polovici roku 1937. Je tu teda vysoká pravdepodobnosť, že sa Aero A-102 mohlo nakrátko objaviť na španielskom nebi. Na druhej strane, je možné. že je to len ďalšia fáma, ktorých je v tomto konflikte požehnane.

Pramene:
– Bohumil Rosička: Letadla zkoušená v „Ústavu“ – 1920-2002, Letecký zpravodaj 4/2002
– Svatopluk Matyáš: Stíhačky nad Španělskem 1936-1939, Svět křídel, Cheb 1998
– Miroslav Šnajdr: Soumrak stíhacích dvojplošníků 1, Votobia, Olomouc 1999
– David Donald, Encyklopedie letadel světa, Ottovo nakladatelství, Praha 1999
– Miroslav Šnajdr: Hořící Španělsko, Votobia, Olomouc 2001
– Karl Ries, Hans Ring. LEGION CONDOR 1936-1939: Eine Illustrierte Dokumentation, Verlag Dieter Hoffmann, Mainz 1980
– podklady pre bokorysy čs. strojov Miroslav Tebich
– bokorysy nakreslil Vašo Hochmuth

Autor: Miloš Kmeť